SVĚTLOVSKÝ BÁL | XVI. mezinárodní folklorní festival | Bojkovice - účinkující

Program festivalu


3.6.2022    
19:00 - 20:30 VUS Ondráš v pořadu Ondrášovské putování Tillichovo nám.
     
4.6.2022    
9:00 - 11:00 Dětské folklorní dopoledne, folklorní dílny Tillichovo nám.
  vystoupení přípravného oddělení DFS Světlovánek a CM ZUŠ Bojkovice  
14:00 - 16:00 Světlovský bál dětem Tillichovo nám.
  DFS Světlovánek, DFS Olšavěnka, DFS Ostravička, DFS Jánošíček  
16:15 - 16:45 Hraje CM Ohnica Tillichovo nám.
17:00 - 19:30 Hlavní program Světlovského bálu Tillichovo nám.
  FS Světlovánek, FS Jánošíček, FS Cifra, SLPT Danaj, FS Vsacan  
20:00 - 24:00 Večer u cimbálu Tillichovo nám.
     
5.6.2022    
14:00 - 15:00 Kolonádní vystoupení v Luhačovicích Luhačovice
  FS Jánošíček, FS Vsacan  

Účinkující


Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ


Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ je profesionální umělecké těleso zřizované Ministerstvem obrany ČR se sídlem v Brně. Tvoří jej Orchestr lidových nástrojů, taneční skupina a dívčí sbor.
Prostřednictvím hudby, zpěvu a tance představuje divákům umělecky stylizovaný folklor nejen domácích regionů Čech, Moravy a Slezska, ale také příbuzných regionů středoevropských
a východoevropských (např. Slovensko, Maďarsko, Ukrajinu či Rumunsko).
Dramaturgie a tvorba VUS ONDRÁŠ čerpá z lidových tradic, o čemž svědčí už samotný název souboru na počest slavného slezského zbojníka Ondráše.
Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ

Soubor lidových písní a tanců Danaj a CM Krepina


Soubor byl založen v roce 1959 při příležitosti konání spartakiády v Praze. V roce 2019 jsme oslavili 60. výročí trvání souboru. I díky spolupráci s legendární Cimbálovou muzikou Slávka Volavého se jméno Danaj dostalo do širokého povědomí. V současné době nás doprovází Cimbálová muzika Krepina s primášem Víťou Bučkem. Od svého založení se soubor věnuje především tancům ze Strážnice a blízkého okolí, ale také z jiných regionů moravsko-slovenského pomezí – v podstatě všech slováckých regionů kromě Podluží a Hanáckého Slovácka – a také z Čech a západního Slovenska. Značnou pozornost věnujeme také Slováckému verbuňku, kdy se naši kluci pravidelně ukazují mezi finalisty strážnické soutěže.
Soubor lidových písní a tanců Danaj a CM Krepina Soubor lidových písní a tanců Danaj a CM Krepina

Folklorní soubor a Dětský folklorní soubor Jánošíček


Soubor Jánošíček vznikl roku 1988 a dnes jej navštěvuje téměř 90 členů, kteří jsou rozděleni do tří skupin od nejmenších dětí přes mládež po dospělou složku. Tento brněnský soubor se zaměřuje na folklor z různých koutů Slovenska – v repertoáru tak mají tance z Myjavy, Liptova, Horehroní, Zemplína a dalších regionů. Jánošíček úspěšně reprezentuje nejen na domácí scéně, ale také na soutěžích a přehlídkách v zahraničí. Zúčastnil se také mezinárodního dětského folklorního festivalu na Taiwanu. Nadšení a temperament, s jakým děti předvádějí svůj program, si určitě najdou cestu k vašim srdcím, dobře vás pobaví a nechají ve vás nezapomenutelný zážitek.
Folklorní soubor a Dětský folklorní soubor Jánošíček Folklorní soubor a Dětský folklorní soubor Jánošíček Folklorní soubor a Dětský folklorní soubor Jánošíček Folklorní soubor a Dětský folklorní soubor Jánošíček

Folklorní spolek Vsacan


Soubor valašských písní a tanců VSACAN patří k nejstarším amatérským souborům v České republice. Za více jak 79 let (založen v roce 1943) své činnosti propaguje a prezentuje národopisnou oblast Valašsko na folklorních festivalech nejen doma v České republice, ale i v zahraničí. Soubor valašských písní a tanců VSACAN zpracovává ve svých programech oblast středního Valašska a dále pak oblast z okolí Vsetína a obcí v údolí řeky Senice, jako Valašská Polanka a Lužná. V některých programových číslech využívá taneční matriál z VALAŠSKOKLOBUCKA.
Folklorní spolek Vsacan Folklorní spolek Vsacan Folklorní spolek Vsacan Folklorní spolek Vsacan

Folklorní soubor Cifra


Folklorní soubor Cifra je součástí moravské folklorní scény již od roku 2000 pod vedením choreografky Lenky Kraváčkové. Ve svém repertoáru soubor především obnovuje a rozvíjí poklady tradičního lidového umění Slovácka. Při hledání inspirací však Cifra nezůstává jenom ve svém rodném regionu, ale odvažuje se jít za lidovou písní a tancem za hranice – na Slovensko. Rozmanitost repertoáru souboru je tedy od točivých a figurálních tanců z Uherskohradišťska až po dynamické a technicky propracované tance ze Slovenska. Od roku 2012 soubor spolupracuje s úspěšnou cimbálovou muzikou OHNICA, jejíž název znamená hořící trávu na poli v podzimním slunci.
Folklorní soubor Cifra Folklorní soubor Cifra

Dětský folklorní soubor Ostravička


V nejvýchodnější části České republiky, pod majestátní Lysou horou, ve městě Frýdek‑Místek, právem nazývaném „Branou Beskyd“, již více než třicet let otvírá prameny jedinečné lidové slovesnosti národopisných oblastí Lašska, Těšínského Slezska a moravskoslovenského pomezí Dětský folklorní soubor Ostravička. Otvírá studánky minulosti všedního života zdejšího prostého lidu a předkládá je svým divákům a posluchačům ve stylizované podobě na pódiích doma i v zahraničí.
Dětský folklorní soubor Ostravička

Dětský folklorní soubor Olšavěnka


Soubor Olšavěnka zahájil svou činnost v roce 1955, první vedoucí souboru byla Eliška Buráňová - Sušilová a později dr. Pilát či paní Eliška Sušilová se svým manželem dr. Horymírem Sušilem. Nyní navštěvuje Olšavěnku asi 37 dětí ve věku 6-13 let. Současné vedení Olšavěnky se snaží navázat na práci svých předchůdců. Náměty pro tvorbu čísel čerpá z okolí Uherskobrodska, Kopanic a Zálesí. Cílem je potěšit diváky, vzbudit zájem dětí o lidovou píseň a tradice a zachovat je pro příští generace. Soubor spoluprácuje s Cimbálovou muzikou Olšavěnka pod vedením Romana Myšinského, kterou tvoří 7 muzikantů. Oba soubory se vzájemně doplňují na společných vystoupeních.
Dětský folklorní soubor Olšavěnka Dětský folklorní soubor Olšavěnka Dětský folklorní soubor Olšavěnka

CM Ohnica


Cimbálová muzika Ohnica z Uherského Hradiště založená na přelomu let 2005 a 2006 je mladým hudebním tělesem na folklorní scéně, zpracovává a interpretuje převážně písňový a taneční repertoár z uherskohradišťského Dolňácka. Muzika vystupuje jak na domácí scéně, tak i v zahraničí, věnuje se soukromým produkcím a pravidelně pořádá programové besedy u cimbálu a vánoční koncerty.
CM Ohnica CM Ohnica CM Ohnica CM Ohnica

CM Bojkovjan


Vznik CM Bojkovjan se datuje již do roku 2003. Do té doby muzikanti reprezentovali ZUŠ Bojkovice v dětské cimbálové muzice pod vedením Jaromíra Daňka. Během několika let muzika prošla mnohými změnami. V uskupení, jakým se prezentuje dnes, hraje od roku 2007. CM Bojkovjan se věnuje interpretaci písní z Moravských Kopanic, Luhačovického Zálesí, Uherskobrodska a Strání, nebrání se i písním z jiných regionů. Dlouhá léta doprovází FS Světlovánek, se kterým se účastní mnoha folklorních festivalů doma i v zahraničí.
CM Bojkovjan CM Bojkovjan CM Bojkovjan CM Bojkovjan

CM Koménka


CM Koménka
Cimbálová muzika Koménka byla založena v roce 2007 jako součást ZUŠ Bojkovice. Zde působila pod vedením Jaromíra Daňka až do roku 2016, kdy se osamostatnila. V roce 2009 se stala doprovodnou muzikou dětských tanečních složek Světlovánku. V současné době spolupracuje pouze s tou nejstarší. Spolu se Světlovánkem účinkuje na domácích i zahraničních folklorních festivalech. Na Bojkovsku je součástí tradičních akcí, mimo jiné stavění máje a fašankových obchůzek.
CM Koménka CM Koménka CM Koménka CM Koménka

CM ZUŠ Bojkovice


CM ZUŠ Bojkovice
Cimbálová muzika Základní umělecké školy Bojkovice funguje od roku 2014 jako šesté uskupení pod vedením pana učitele Jaromíra Daňka. Primáškou jedenáctičlenné muziky je Veronika Jančová. Muzikanti od 12 do 19 let doprovází děti z přípravného oddělení souboru a z Malého Světlovánku. Letos byla tato cimbálová muzika na svém prvním vícedenním zájezdu na festivale v Plzni.
CM ZUŠ Bojkovice CM ZUŠ Bojkovice CM ZUŠ Bojkovice

Světlovánek


Pořádající soubor Světlovánek funguje od roku 1976. Při svých více než 100 členech se dělí na čtyři složky: přípravné oddělení, Malý Světlovánek, DFS Světlovánek a FS Světlovánek. Ve svém repertoáru má pásma dětských her, párových tanců a písní z moravských Kopanic, Strání, Luhačovického Zálesí a Uherskobrodska. Soubor doprovází dvě muziky – mladším složkám hrají muzikanti ze ZUŠ Bojkovice, mládežníci tvoří kolektiv s CM Bojkovjan. Světlovánek vystupuje v tuzemsku i na zahraničních mezinárodních folklorních festivalech – největším svátkem je však pro celý soubor i muziky každoroční Světlovský bál.
Světlovánek Světlovánek Světlovánek Světlovánek

Předchozí ročníky


Mezinárodní dětský folklorní festival Světlovský bál již třináctým rokem patří k nejvýznamnějším kulturním akcím v Bojkovicích a okolí. Pořádá jej folklorní soubor Světlovánek ve spolupráci s městem Bojkovice a Folklorním sdružením ČR.
Festival vznikl na základě reciprocity dětských souborů a myšlenka uspořádat tuto akci se zrodila při účasti souboru Světlovánek na dětském festivalu „Stretnutie priatelov“ v Trenčianské Turné. Postupně se do tohoto dění zapojovalo stále více dětí a mládeže, navazovala se nová přátelství.
Návštěvníci i účastníci akce už za jedenáct let měli možnost poznat kulturu a zvyklosti mnoha jiných oblastí a zemí.
Světlovský bál se stal tradicí, vstoupil do povědomí široké veřejnosti a zvýšil zájem o folklor ze strany dětí a jejich rodičů, což dokazuje i více než stočlenná základna souboru Světlovánek.

Díky festivalu se staly Bojkovice místem pro setkávání kultur. Za jedenáct let na Světlovském bále účinkovalo přes padesát domácích a zahraničních folklorních souborů a cimbálových muzik. Teď už organizace festivalu není jen o pár lidech, ale zapojuje se několik desítek lidí - od vedoucích Světlovánku, přes muzikanty, tanečníky a jejich rodiny, které ubytovávají hostující soubory, a sponzory i příznivce, bez kterých by to nešlo.

Všem patří velké díky!


2005


DFS Venček - Poprad
DFS Pramienok - Vikartovce
DFS Hanáček - Brno
FS Světlovan - Bojkovice
CM Jaroslava Pavlíka
CM Bojkovjan
DFS Světlovánek a Malý Světlovánek Bojkovice

2006


Pannonia Folk Dance - Maďarsko
DFS Ovečky - Valašské Meziříčí
FS Světlovan
CM Jaroslava Pavlíka
DFS Světlovánek a Malý Světlovánek
CM Bojkovjan

2007


DFS Radosť – Trenčín
DFS Jitřenka – Dolní Čermná
DFS Jánošíček – Brno
FS Světlovan – Bojkovice
CM Jaroslava Pavlíka
CM Bojkovjan
DFS Světlovánek a Malý Světlovánek

2008


DFS Slniečko – Detva
DFS Vizovjánek – Vizovice
FS Světlovan – Bojkovice
CM Jaroslava Pavlíka
CM Světlovánek
CM ZUŠ Bojkovice
DFS Světlovánek, Malý Světlovánek a přípravka Světlovánku

2009


FS Rovina – Dĺhé Klčovo
FS Jánošíček – Brno
Kud Oton Županič Artiče – Slovinsko
CM ZUŠ Bojkovice
CM Světlovánek
FS Světlovánek, DFS Světlovánek, přípravka Světlovánku

2010


Mali Magurzanie – Polsko
FS Oravan – Nižná
DFS Ovečky
CM Bača
CM Bojkovjan
FS Světlovánek, DFS Světlovánek, přípravka Světlovánku

2011


FS Haskovo – Bulharsko
DFS Malý Vtáčnik – Prievidza
FS Jánošíček – Brno
CM Čardáš
CM ZUŠ Bojkovice
CM Bojkovjan
Malý Světlovánek
FS a DFS Světlovánek

2012


Folk Dance Ensemble VILA – Srbsko
Folkdance Bartina – Maďarsko
FS Rovina – Dĺhé Klčovo
DFS Veličánek – Velká nad Veličkou
CM Čardáš
CM Bojkovjan
CM ZUŠ Bojkovice
Malý Světlovánek a přípravka Světlovánku
FS a DFS Světlovánek

2013


Compania Folklorika Orizaba IRBAO Repique – Mexiko
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej – Polsko
DFS Ostravička – Frýdek - Místek
CM Bača – Valašské Meziříčí
CM ZUŠ Bojkovice
CM Bojkovjan
Malý Světlovánek a přípravka Světlovánku
FS Světlovánek

2014


Kalanjay - Indie
Edera - Rumunsko
DFS Štvorlístok - Trenčianska Turná
FS Jánošíček – Brno
DFS Ovečky - Valašské Meziříčí
CM Bača - Valašské Meziříčí
DFS Sedmikvítek - Frenštát pod Radhoštěm
CM Čardáš
CM ZUŠ Bojkovice
CM Bojkovjan
Malý Světlovánek a přípravka Světlovánku
DFS a FS Světlovánek
více na 2014.svetlovskybal.cz

2015


Ballet Folklórico Sabor Boricua
- Puerto Rico
Zespół Pieśni i Tańca Bychlewianka
- Polsko
DFS Hájenka - Slovensko
DFS Pentlička - Boršice
ŽS Čerešňa - Újezdec u Luhačovic
CM Rozmarýn - Újezdec u Luhačovic
CM Bojkovjan
CM ZUŠ Bojkovice
Světlovánek
více na 2015.svetlovskybal.cz

2016


Here Ma'ohi - Velikonoční ostrovy
Csicsergők - Maďarsko
Kud Rudar, Ugljevik - Bosna a Hercegovina
DFS Žochárik - Slovensko
FS Ovčák - Hovězí
DFS Olšavěnka - Uherský Brod
ŽS Čerešňa - Újezdec u Luhačovic
CM Rozmarýn - Újezdec u Luhačovic
CM Bojkovjan
CM ZUŠ Bojkovice
Světlovánek
více na 2016.svetlovskybal.cz

2017


Echo of the Mountains - Dagestán
Shumen - Bulharsko
DFS Tramblanka - Polsko
FS Šarišan - Slovensko
DFS Mladinka - Plzeň
FS Lipta - Liptál
CM Bojkovjan
CM ZUŠ Bojkovice
Světlovánek
více na 2017.svetlovskybal.cz

2018


La Compañia de Danza Folklórica de la Ciudad de Mexico - Mexiko
Ktima - Kypr
Lipovec - Slovensko
Vonička - Havířov
Dolinečka - Staré Město
Sedmikvítek - Frenštát pod Radhoštěm
CM Bojkovjan
CM ZUŠ Bojkovice
Světlovánek
více na 2018.svetlovskybal.cz

2019


Rangsagar - Indie
Vesnyanka a Druzhba - Ukrajina
Malý Vtáčnik - Slovensko
Jánošíček - Brno
Ostravica - Frýdek-Místek
Malý Handrláček - Kunovice
CM Ohnica
CM Bojkovjan
CM ZUŠ Bojkovice
Světlovánek
více na 2019.svetlovskybal.cz

2005 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018
 

Kontakt na pořadatele


Pořadatel


Kontaktní osoby


SVĚTLOVÁNEK z. s., Jiráskova 452, 687 71 Bojkovice Mgr. Jitka Maštalířová +420 777 105 170
IČ: 266 31 130 Karolína Wernerová +420 774 292 092
E-mail: svetlovanek@email.cz Mgr. Veronika Křižková +420 724 790 039

Festival podpořili


SVĚTLOVSKÝ BÁL | XVI. mezinárodní folklorní festival | Bojkovice - Podporovatelé festivalu